Libertacja starszych ziemskich chełmskich i bełskich dla Żydów cieszanowskich

Tłumaczenie libertacji starszych ziemskich województwa bełskiego i chełmskiego (Irsza Nachymowicza z Hrubieszowa, Abramka z Bełza, Mendla z Lubomla, Icko Szmojłowicza z Tyszowców, Aarona Moszkowicza z Tomaszowa Lubelskiego) dla Żydów z Cieszanowa. Ponieważ Żydzi cieszanowscy zawarli ugodę ze starszymi ziemskimi, na mocy której mieli oni płacić 1100 złp pogłównego żydowskiego  rocznie od 1698 r. w dwóch ratach po 550 złp, w zamian za to starsi ziemscy obiecali, że Żydzi cieszanowscy nie będą płacić więcej nawet w przypadku podniesienia podatku królewskiego. 

Archiwum: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie
Zespół: Księgi grodzkie bełskie (Fond 1)
Sygnatura: CGIA Lwów, Fond 1, op. 1, sp. 292, s. 505-506
Język: polski
Data wytworzenia: 15.07.1697
Miejsce powstania: Wojsławice
Nazwy geograficzne: Bełz, Chełm, Cieszanów, Hrubieszów, Luboml, Tomaszów Lubelski, Wojsławice
Uwagi:
Oblatowany w aktach grodzkich bełskich 28 VII 1700 przez Lewka Chaimowicza starszego cieszanowskiego. Tłumaczenie dokonane przez Lewka Mendlowicza doktora [rabina] cieszanowskiego. Libertację podpisał też 19 VII 1697 starszy ziemski z Chełma Irsz Zejlikowicz.