Pozew do trybunału lubelskiego dla Jacka Piaseckiego o restytucję niesłusznie odziedziczonej wierzytelności

Irsz Zelkowicz, Chaim Szymanowicz, Moszko Jozwowicz, Icek Masanowicz starsi chełmscy oraz Żydzi z Wojsławic, Ratna, Kryłowa, Kraśniczyna, Tarnogóry i Grabowca pozywają do trybunału koronnego w Lublinie [Hiacynta] Jacka Piaseckiego chorążego czernihowskiego, dziedzica dóbra Czermno i Wakijów, spadkobiercy zm. [Teresy] Duczymińskiej [Ulińskiej, Piaseckiej], zm. Jana Ulińskiego, zm. [Jana Kazimierza] Piaseckiego, w związku uczynioną już manifestacją w grodzie chełmskim 2 VI 1719 oraz w związku z toczącym się procesem w trybunale skarbowym radomskim z powództwa Adama Ulińskiego przeciwko kahałowi chełmskiemu i innym w sprawie sumy 12000 złp (tzw. sumy ewikcjonalnej), pożyczonej im przez [Jana Kazimierza] Piaseckiego (ojca Jacka), o zwrócenie której roszczenie zgłaszał legalny jej spadkobierca tj. Adam Uliński. Żydzi po spłaceniu swojego długu domagali się zwrotu tych pieniędzy od Jacka Piaseckiego, aby uwolnić się od zarzutu niespłacenia tych pieniędzy przez Adama Ulińskiego.
Archiwum: Archiwum Państwowe w Lublinie (APL)
Zespół: Księgi grodzkie grabowieckie
Sygnatura: APL GRRMO 110, s. 1038-1041
Język: łacina
Data wytworzenia: 05.06.1719
Miejsce powstania: Lublin
Nazwy geograficzne: Chełm, Czernihów, Grabowiec, Kraśniczyn, Kryłów, Lublin, Radom, Ratno (Ukraina), Tarnogóra, Wojsławice
Uwagi:

Relację o złożeniu pozwu  do ksiąg grodzkich grabowieckich zdał 9 VI 1719 woźny Marcin Przędza.

Opieczętowaną kopię pozwu złożono we dworze we wsi Czermna.