Uchwała sejmiku żydowskiego w Toruniu

Starsi z powiatu złotowskiego zgromadzeni na sejmiku w Toruniu ustalili wysokość taryfy i zobowiązali się ją oddawać do rąk starszych złotowskich pod groźbą egzekucji. Jednocześnie uchwalili, że podlegają gminie w Złotowie jedynie w sprawach podatkowych.
Archiwum: Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP)
Zespół: Księgi grodzkie nakielskie
Sygnatura: APP, Nakielskie Gr. 149, s. 289rv
Język: polski
Data wytworzenia: 02.02.1700
Miejsce powstania: Toruń
Nazwy geograficzne: Czarnków, Człopa, Nakło, Piła, Toruń, Wieleń, Złotów, Łobżenica
Uwagi:

Do akt grodzkich nakielskich tłumaczenie na jęz. polski podał 26 VIII 1709 Samuel ze Złotowa rektor synagogi złotowskiej.

Druk: Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII -XVIII wiek). Źródła, wstęp i oprac. A. Kaźmierczyk, P. Zarubin, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 307-309.