Pozew do sądu ziemskiego chełmskiego dla starszych ziemskich chełmsko-bełskich względem niewypłaconych sum wyderkafowych

Ojciec Mielewski przeor lubelskiego konwentu bonifratrów (Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego) i Bernard Kuberski prokurator generalny prowincji bonifratrów, Ludwik Burnet kantor szpitalny kościoła św. Michała Archanioła i prepozyt kościoła św. Ducha, mieszczanin Kazimierz Miczowski wdowiec po zmarłej Agnieszce Miczowskiej obywatelce Lublina  pozywają do sądu ziemskiego chełmskiego, na sesję za 2 tygodnie od daty położenia pozwu, Józefa Bławatnika, Moszka Juzwowicza, Zelka Irszowicza, Moszka Rabinowicza starszych ziemskich chełmskich i syndyka gminy chełmskiej oraz Marka Kaimowicza i Wulfa Chaimowicza Pietruszkę z Hrubieszowa, Judkę i Izraela z Lubomla [starszych ziemskich chełmsko-bełskich] tudzież dwóch mieszczan, braci Franciszka i Kazimierza Uszów i ich rodzeństwo, względem legowanych przez testatorkę i zapisanych na gminie chełmskiej sum wyderkafowych (testament sporządzony w Lublinie i oblatowany w księgach grodzkich lubelskich 5 IV 1742, podpisany 6 IX 1742, łącznie 1000 złp legatu) 300 złp dla konwentu bonifratrów lubelskich, 400 złp dla kościoła św. Ducha w Lublinie, 100 złp za odprawianie mszy świętych za duszę testatorki w w/w kościołach, od których sum powinny byli Żydzi wypłacać kościołom prowizje, lecz na sumy nałożony został areszt przez Uszów, uniemożliwiając tym samym spłatę zadłużenia.

Archiwum: Archiwum Państwowe w Lublinie (APL)
Zespół: Księgi grodzkie chełmskie (KGCH)
Sygnatura: APL, KGCH 139, s. 633v-634v
Język: łacina
Data wytworzenia: 19.12.1742
Miejsce powstania: Chełm
Nazwy geograficzne: Bełz, Chełm, Hrubieszów, Luboml
Uwagi:

Relację o złożeniu pozwu do ksiąg grodzkich chełmskich zdał 19 XII 1742 woźny Jan Niedźwiedziński.

Kopię opieczętowaną pozwu złożono dnia wczorajszego w Chełmie w domu Józefa Bławatnika.