Ugoda starszych kaliskich z deputatem chorągwi

Komplanacja [ugoda] podpisana przez Stanisława Ostrowskiego deputata chorągwi [Feliksa Aleksandra Lipskiego] wojewody kaliskiego ze starszymi powiatu kaliskiego, w której zobowiązali się dostarczyć za cztery tygodnie od daty zawarcia ugody asygnacje do miasteczek powiatu na kwotę 1300 złp. Z kolei Ostrowski zobowiązał się oddać wówczas asygnację skarbową na kwotę 4000 złp (zgodnie z treścią dokumentu pozostawało 975 złp do wypłacenia, nie żądać żadnego dodatkowego wynagrodzenia ("kontentacyi") i wydać pokwitowanie Żydom.
Archiwum: Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP)
Zespół: Księgi grodzkie kaliskie
Sygnatura: APP, Kaliskie Gr. 309, s. 82rv
Język: polski
Data wytworzenia: 06.01.1700
Miejsce powstania: Kalisz
Nazwy geograficzne: Kalisz
Uwagi:
Oblatował 4 II 1700 w aktach grodzkich kaliskich Marek Korzennik starszy kaliski.