Relacja o nałożeniu aresztu sądowego na Żydów podczas sejmiku ziemstwa chełmskiego

W czasie obrad sejmiku starszych ziemstwa chełmskiego (m.in. Żydów z Chełma, Zamościa, Tyszowców, Hrubieszowa)  odbywających się w Grabowcu w domu Irsza, woźny sądowy Jan Bodakowski w obecności Antoniego Romanowskiego i Jakuba Robakiewicza na rekwizycję Michała Szackiego prezbitera i instygatora diecezji chełmskiej, oraz kantorów Łukasza Manachowicza kościoła skierbieszowskiego i  Macieja Leśniowskiego kościoła grabowieckiego nałożył areszt sądowy na osoby karczmarzy i arendarzy żydowskich ze wsi Wielkie Oczy, Dub, Zawalów, czyniąc odpowiedzialnym za ich stawienie Irsza Piotruszkę marszałka ziemstwa chełmskiego [chełmsko-bełskiego], Żyda hrubieszowskiego.

Archiwum: Archiwum Państwowe w Lublinie (APL)
Zespół: Księgi grodzkie horodelskie
Sygnatura: APL, KGH 45, s. 81-82
Język: łacina
Data wytworzenia: 19.04.1728
Miejsce powstania: Horodło, Horodlo
Nazwy geograficzne: Chełm, Dub, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów, Tyszowce, Wiekie Oczy, Zamość, Zawałów
Uwagi:

Relacja w grodzie horodelskim z powodu wakowania urzędu grodzkiego grabowieckiego. Tytuł relacji: Ex parte Reverendissimi Episcopi Helmensis arestum

1. Wielkie Oczy, wś., woj. podkarpackie, pow. lubaczowski
2. Dub, wś., woj. lubelskie, pow. zamojski
3. Zawalów, wś, woj. lubelskie, pow. zamojski