Manifestacja szlachty podolskiej przeciw skarbowi koronnemu

Wojewoda kijowski Józef Potocki, wojewoda podolski Stefan Humiecki, wojewoda bełski Stefan Potocki, strażnik koronny Józef Potocki, starosta generalny podolski Jan Kątski, podstoli latyczowski Karol Maksymilian Kruzer, deputat do trybunału z województwa podolskiego, stolnik podolski Stanisław Telefus, podwojewodzi podolski Michał Podczaski, stolnik latyczowski Samson Bombek manifestują w imieniu szlachty województwa podolskiego przeciw bezprawnemu nałożeniu przez skarb koronny kary nałożonej na Żydów podolskich. Skarb koronny zamiast ścigać Żydów, winnych importujących wino z Węgier, uchwalił dyspartyment na wszystkich Żydów koronnych, w tym na podolskich, którzy zdaniem manifestujących winem nie handlują.

Archiwum: Archiwum Państwowe w Lublinie (APL)
Zespół: Księgi grodzkie lubelskie (CL)
Sygnatura: APL, CLRMO 221, s. 158rv
Język: łacina
Data wytworzenia: 12.07.1720
Miejsce powstania: Lublin
Nazwy geograficzne: Lublin, Podole
Uwagi:

Druk: Sejm Czterech Ziem. Źródła, do druku przygotowali J. Goldberg i A. Kaźmierczyk, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 320, 321.

Regest: Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa 1697-1733, vol. I, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2001, vol. I,  nr 1435.