Pozew do trybunału skarbowego dla starszych ziemskich chełmskich i bełskich oraz Żydów z Sieniawy

Jan Błoński skarbnik żytomierski, towarzysz chorągwi husarskiej Augusta Czartoryskiego wojewody ruskiego pozywa do trybunału skarbowego radomskiego Józefa Chaimowicza hrubieszowskiego, marszałka, Zelika Irszowicza chełmskiego, Hersza Abramowicza lubomelskiego, Helo Haskowicza bełskiego, Nochima Szmujłowicza tarnogórskiego i innych starszych ziemskich ziemi chełmskiej i województwa bełskiego oraz Haima Szmula, Wolfa Safira i innych starszych i Żydów sieniawskich w sprawie wyznaczenia w swoim dyspartymencie za rok 1750 zawyżonej kwoty na Żydów sieniawskich (o 210 złp) wbrew ugodzie zawartej w Konstantynowie w dn. 5 VIII 1748 r. i aprobowanej przez podskarbiego koronnego, narażenie deputata na koszty i straty etc.
Archiwum: Archiwum Państwowe w Lublinie (APL)
Zespół: Księgi grodzkie chełmskie (KGCH)
Sygnatura: APL, KGCH 151, s. 211v-212v
Język: łacina
Data wytworzenia: 27.03.1753
Miejsce powstania: Radom
Nazwy geograficzne: Bełz, Chełm, Hrubieszów, Luboml, Radom, Sieniawa, Tarnogóra
Uwagi:
Relacja położenia pozwu w aktach grodzkich chełmskich 4 IV 1753 r.