Manifestacja starszych ziemskich chełmsko-bełskich przeciwko Ludwikowi Podhorodyńskiemu i Ignacemu Sadowskiemu w sprawie wyroku sądu zjazdowego

Starsi ziemscy chełmsko-bełscy i hrubieszowscy oraz lubomelscy Abram Judkowicz, Nochim Irszowicz, Wulf Pietruszka, Izrael Jankielowicz manifestują przeciwko Ludwikowi Podhorodyńskiemu pisarzowi ziemskiemu włodzimierskiemu jako sędziemu i Ignacemu Sadowskiemu staroście słonimskiemu dziedzicowi miasta Przewały w sprawie niekorzystnego i szkodliwego dla nich wyroku kondescencji (sądu zjazdowego) wyznaczonego dekretem trybunału skarbowego radomskiego w sprawie pomiędzy nimi a starostą słonimskim o jakoby nadmierne obciążenie Żydów z Przewał. Podhorodyński dopuścił świadków starosty, osoby nieznające dobrze sprawę, i odrzucił obronę starszych, że do Przewał należą okoliczni Żydzi, którzy zwyczajowo obchodzą swoje święta w tamtejszej synagodze i dokładają się do sumy 200 złp w ułożonej dla Przewał taryfie, w skutek czego doprowadził wbrew prawu do ukarania starszych ziemskich  na sumę 500 grzywien oraz kolejnych 1000 zgodnie z dwoma kondemnatami

Archiwum: Archiwum Państwowe w Lublinie (APL)
Zespół: Księgi grodzkie chełmskie (KGCH), Księgi grodzkie horodelskie
Sygnatura: APL KGH 47, s. 947-949, APL KGCH 139, s. 620r-621r
Język: łacina
Data wytworzenia: 05.12.1742
Miejsce powstania: Horodło
Nazwy geograficzne: Bełz, Chełm, Hrubieszów, Luboml, Przewały, Słonim
Uwagi:
Manifestację wniesioną do akt grodzkich horodelskich oblatował w aktach grodzkich chełmskich 10 XII 1742 Daniel syndyk chełmski.